Kliendiandmete töötlemine

Kahjuritark töötleb oma tegevuses isikuandmeid üksnes juriidiliste kohustuste täitmiseks:
  • Raamatupidamise seadusest tulenevalt säilitame arveid ja kaardimaksekviitungeid (sisaldab maksja nime) 7 aastat.
  •  Biotsiidiseadusest tulenevalt säilitame teostatud kahjuritõrje aruannet (sisaldab objekti valdaja nime) 5 aastat.
Meil on sise-eeskirjad, mis reguleerivad dokumentide turvalist hoiustamist.