Mida garanteerime lepingulisele ärikliendile?

Kahjuritark pakub Teile kõrge kvaliteediga teenust, sõbralikku klienditeenindust ning parimat teenuse hinda!

 • Meie fookuses on kõik enamlevinud kahjurid: rotid, hiired, prussakad, sipelgad, kärbsed, lutikad, kirbud, ämblikud, koid, herilased ja vapsikud nii siseruumides kui ka Teie ettevõtte terrirooriumil välitingimustes.
 • Teostame objekti esmase ülevaatuse ja hindamise, et tuvastada Teie ettevõttele piisavad kahjuritõrjemeetmed.
 • Koostame Teie ettevõttele kahjuritõrjeplaani (ruumide plaan koos söödamajade ja/või seirepüüniste asukohtadega; seire meetodite, -vahendite ja –sageduse määramine; tõrje meetodite ja –sageduse kirjeldus; potentsiaalsete kahjurite määramine objektil).
 • Koostame Teie ettevõttele kahjuritõrje kausta, milles säilitatakse järelevalveasutusele esitamiseks vajalikud dokumendid.
 • Teostame kahjurite seiret vastavalt kokkuleppele üks kord kuus või kvartalis. Arvestust järgmise seire osas peame meie ning sobiv külastusaeg lepitakse kokku Teie ettevõtte kontaktisikuga.
 • Teostame erakorralist kahjuritõrjet (väljaspool kokkulepitud seireaega) püsikliendi hinnakirja alusel (s.o 20% püsihinnakirjast soodsamalt või lepingus eelnevalt kokkulepitud hinnaga).
 • Reageerime Teie erakorralisele väljakutsele koheselt või hiljemalt järgneval tööpäeval.
 • Biotsiidide kasutamisel peame kinni minimaalse riski põhimõtetest: kasutame vaid õigusaktidega lubatud biotsiide; biotsiide kasutatakse vaid lähtuvalt tegelikust vajadusest; valdame kõige täpsemaid tõrjetehnikaid; kasutame minimaalse koguse biotsiidi, mis on vajalik tulemuse saavutamiseks.
 • Nõustame Teie ettevõtet jooksvalt vajalikest füüsilistest, sanitaarsetest või Teie ettevõtte tegevusega seotud meetmetest, mis vähendavad kahjurite tekkimist või juurdepääsu objektile.
 • Meie poolt on kõik vahendid, seadmed, tööriistad ja tarvikud, mis on vajalikud kahjurite seire ja tõrje teostamiseks.
 • Garanteerime konfidentsiaalsuse kahjurite olemasolu kohta.
 • Vastutame kahjurite seire ja tõrje teenustega seotud tegevuste dokumenteerimise eest.